proboszcz

proboszcz

środa, 04 grudzień 2019 16:47

I Niedziela Adwentu


I niedziela Adwentu 2019


1.     Dziś rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny. Okres Adwentu ma podwójny charakter, jest czasem przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, podczas których czcimy pierwsze przyjście Chrystusa między ludzi, ale jest też czasem, w którym nasza uwaga skierowana jest na oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów.
Na mszy św. o godz. 8.00 zostały poświęcone opłatki na nasz stół Wigilijny, które nabywamy w zakrystii pod chórem i w kancelarii parafialnej. Ofiary składane przy nabywaniu opłatków są przeznaczone na prace związane z wykonywaniem drzwi do kruchty bocznej w naszym kościele. Parafia nie upoważniła nikogo do roznoszenia opłatków po domach. Roraty codziennie o godz. 18.00, a w soboty o godz. 7.00 rano. Zachęcamy do udziału dzieci, młodzież bierzmowaną oraz dorosłych. Na roraty przychodzimy z lampionami lub świecami, które zapalone zaniesiemy do naszych domów. Dzieci przynoszą podpisane serduszka z wstążeczką do zawieszenia i zapisanym dobrym uczynkiem.

2.     W środę uroczystość odpustowa w naszej parafii, św. Barbary patronki parafii i Górników. Msze św. w odpust o godz. 8.00, 11.30 suma odpustowa 16.00 i 18.00. Nie ma mszy św. o godz. 10.00 i 13.00. Sumę odpustową będzie odprawiał J. E. ks. bp Stanisław Gębicki, a homilię wygłosi Kanclerz Kurii Włocławskiej ks. prałat Artur Niemira. Wszystkich serdecznie zapraszamy, a szczególnie Braci Górników wraz z Pocztami Sztandarowymi. W Uroczystość Odpustową pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich bezrobotnych.

3.     Dziś są rozprowadzane świece Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Cena świecy małej 5 zł, dużej 15 zł.

4.     W piątek pierwszy piątek miesiąca spowiedź rano na mszy św. o godz. 7.00 i 7.30, a po południu od godz. 15.30 dla dzieci i msza św. o godz. 16.00. Dla dorosłych od godz. 17.30.

5.     W sobotę pierwsza sobota miesiąca. Po mszy św. o godz. 7.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 10.00. W sobotę nie ma objazdu chorych i starszych.

6.     Dziś są rozdawane programy Rekolekcji Adwentowych, które będą w naszej parafii od 8 do 10 XII. Spowiedź rekolekcyjna w poniedziałek
i wtorek. Rekolekcje poprowadzi Ojciec Antoni z Zakonu Ojców Redemptorystów. Ofiary zbierane we wtorek w czasie rekolekcji są przeznaczone na Zakon Ojców Redemptorystów, którzy kształcą nowych głosicieli słowa Bożego.

7.     Zapraszamy dzieci i całe rodziny do włączenia się w konkurs szopek bożonarodzeniowych. Podpisane szopki przynosimy do kościoła do 20 grudnia.

8.     Po każdej mszy św. wolontariusze zbierają ofiary na pomoc w leczeniu naszej parafianki Kingi Podębskiej. Za każdy dar serca dziękujemy.

9.   We wtorek o godz. 17.00 zbiórka ministrantów.

10.   Dziś jest rozprowadzany kolejny numer tygodnika katolickiego „IDZIEMY”. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

11.  Dziękujemy za ofiary z ul. P.O.W. 1 oraz za te składane w kancelarii parafialnej, w imiennych kopertach i na tacę. Za wszystkie ofiary i modlitwy w int. dalszych prac przy naszej świątyni składam serdeczne Bóg zapłać.

Turek, dn. 01.12.2019 r.
środa, 04 grudzień 2019 16:45

Barbórka 2019 (tekst+zdjęcia)


Barbórka i odpust parafii św. Barbary w Turku

04 grudnia br. parafia pw. św. Barbary w Turku przeżywała coroczną uroczystość odpustową, która stała się okazją do wzmożonej modlitwy w intencji górników, ich rodzin oraz osób zmagających się z bezrobociem. W tegoroczne świętowanie wpisała się również 30. rocznica utworzenia parafii. Z tej okazji ks. bp Wiesław Mering przesłał list skierowany do braci górników, którzy ochoczo i zapałem włączali się w budowę świątyni parafialnej, której patronuje św. Barbara.

IMG 0314

Głównym celebransem tegorocznych uroczystości był ks. bp Stanisław Gębicki, zaś homilię wygłosił Kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku, ks. prał. Artur Niemira. Eucharystię koncelebrowali ks. kan. Mirosław Frankowski, proboszcz parafii; ks. prał. Marek Kasik, dziekan dekanatu tureckiego; oraz ks. kan. Stanisław Nasiński, wicedziekan dekanatu. W sumie odpustowej uczestniczyli licznie przybyli parafianie i goście: górnicy, pracownicy kopalni, zarząd, władze samorządowe, poczty sztandarowe różnych stanów oraz orkiestra górnicza.

IMG 0319

Na początku liturgii ks. prał. Artur Niemira odczytał słowo pasterskie ks. bp Wiesława Meringa, w którym Pasterz Kościoła Włocławskiego przekazał życzenia dla Księdza Proboszcza, wszystkich parafian oraz pamięć i szacunek dla braci górniczej.

IMG 0318

„Praca górnika jest ciężka i niebezpieczna. Decydujący się na nią musi odznaczać się męstwem, solidarnością, gotowością do spieszenia z pomocą drugiemu człowiekowi, który znajdzie się w niebezpieczeństwie i musi bardzo wyraźnie widzieć cel przyświecający podejmowanemu zadaniu […] Pamiętaj, jak wiele górnicy i kopalnia zrobili dla kościoła, w którym w tej chwili się znajdujecie – dla św. Barbary, ich patronki. Pamiętam też bardzo wdzięcznie, że pierwszy w mojej służbie biskupiej pastorał otrzymałem właśnie od górników z Turku” – napisał w liście ks. bp Mering.

IMG 0325

Następnie głos zabrał ks. kan. Frankowski, który nakreślił początki powstania parafii pw. św. Barbary w Turku. „Mija czas, wielu z was pamięta pierwszą Barbórkę na zewnątrz przy starej kaplicy. To już 30 lat. Dzięki Bożej łasce, dzięki ofiarności i współpracy całej wspólnoty parafialnej, jak również – podkreślił to ks. bp Ordynariusz w swoim liście – dzięki wam bracia górnicy stoimy w tym kościele.” – powiedział ks. Proboszcz.

IMG 0316

W homilii ks. Kanclerz odnosząc się do liturgii słowa i żywota patronki parafii podkreślił jak ważna jest wiara, zaufanie Panu Bogu i Eucharystia w życiu codziennym każdego człowieka. „Tajemnica wiary jest tajemnicą siły, odwagi, nieustraszonego męstwa tych, którzy wobec przeciwności i prześladowań nie wystraszyli się, nie zaczęli udawać i ukrywać swojej wiary przed innymi, ale potrafili za cenę ofiary z życia pozostać wiernymi Bogu i ku Niemu pociągać innych […] Można więc zapytać: skąd brać siły do takiej odwagi? Odpowiedź jest oczywista. Siła wiary ucznia Chrystusa płynie z mocy Eucharystii. Losy Kościoła zależą od uczestnictwa wiernych w Eucharystii. Nie będzie odważnych świadków wiary, jeśli przestaniemy kochać Eucharystię, wierzyć w nią, karmić się nią i nią żyć” – zaznaczył kaznodzieja.

IMG 0323

W dalszej kolejności homilista przypomniał przeciwności życiowe św. Barbary, jak również świadectwo jej wiary i oddanie Bogu. „Ta młoda dziewica według podania uwięziona przez ojca poganina, została przez niego wydana na okrutną śmierć. Działo się to w 305 roku, na początku IV wieku. W czasie prześladowań chrześcijan spotkało ją więc niebezpieczeństwo nie od kogoś obcego, nie od prześladowców bliżej nam nieznanych, ale spotkało ją niebezpieczeństwo ze strony najbliższej osoby. A jednak nie wyrzekła się Chrystusa. Nie szukała wybawienia w zaparciu się Boga i odejściu od Jego praw. To Bóg był dla niej wszystkim. Święta Barbara nie udawała, że wierzy – wierzyła w Jezusa Chrystusa naprawdę” – powiedział ks. prał. Niemira. Kończąc homilię ks. Kanclerz podziękował górnikom za ofiarną pracę, służbę dla Polski i świadectwo 30 lat od pierwszego odpustu w miejscowej parafii.

IMG 0339
Przed końcowym błogosławieństwem swoje słowo skierował ks. bp Stanisław wyrażając wdzięczność ks. kan. Frankowskiemu i całej wspólnocie parafialnej za to, że 30 lat temu podjęli się trudu budowy kościoła pw. św. Barbary i kształtowania życia duszpasterskiego.

IMG 0350

„Przed 30 laty to właśnie św. Barbara została wybrana na patronkę tej parafii i tej świątyni. Cieszyli się z tego wierni nowej parafii i miejscowi górnicy kopani węgla brunatnego. Dzięki życzliwości i ofiarności wiernych tej parafii, dzięki wielorakiej pomocy ówczesnych dyrekcji kopalni i miejscowych górników powstała ta właśnie świątynia” – powiedział sufragan włocławski.

IMG 0362

Nie zabrakło również podziękowań ze strony przedstawicieli górników, władz samorządowych i rodzin parafii.

IMG 0351
środa, 04 grudzień 2019 16:24

Barbórka 2019 (tekst+zdjęcia)


Barbórka i odpust parafii św. Barbary w Turku

04 grudnia br. parafia pw. św. Barbary w Turku przeżywała coroczną uroczystość odpustową, która stała się okazją do wzmożonej modlitwy w intencji górników, ich rodzin oraz osób zmagających się z bezrobociem. W tegoroczne świętowanie wpisała się również 30. rocznica utworzenia parafii. Z tej okazji ks. bp Wiesław Mering przesłał list skierowany do braci górników, którzy ochoczo i zapałem włączali się w budowę świątyni parafialnej, której patronuje św. Barbara.

IMG 0314

Głównym celebransem tegorocznych uroczystości był ks. bp Stanisław Gębicki, zaś homilię wygłosił Kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku, ks. prał. Artur Niemira. Eucharystię koncelebrowali ks. kan. Mirosław Frankowski, proboszcz parafii; ks. prał. Marek Kasik, dziekan dekanatu tureckiego; oraz ks. kan. Stanisław Nasiński, wicedziekan dekanatu. W sumie odpustowej uczestniczyli licznie przybyli parafianie i goście: górnicy, pracownicy kopalni, zarząd, władze samorządowe, poczty sztandarowe różnych stanów oraz orkiestra górnicza.

IMG 0319

Na początku liturgii ks. prał. Artur Niemira odczytał słowo pasterskie ks. bp Wiesława Meringa, w którym Pasterz Kościoła Włocławskiego przekazał życzenia dla Księdza Proboszcza, wszystkich parafian oraz pamięć i szacunek dla braci górniczej.

IMG 0318

„Praca górnika jest ciężka i niebezpieczna. Decydujący się na nią musi odznaczać się męstwem, solidarnością, gotowością do spieszenia z pomocą drugiemu człowiekowi, który znajdzie się w niebezpieczeństwie i musi bardzo wyraźnie widzieć cel przyświecający podejmowanemu zadaniu […] Pamiętaj, jak wiele górnicy i kopalnia zrobili dla kościoła, w którym w tej chwili się znajdujecie – dla św. Barbary, ich patronki. Pamiętam też bardzo wdzięcznie, że pierwszy w mojej służbie biskupiej pastorał otrzymałem właśnie od górników z Turku” – napisał w liście ks. bp Mering.

IMG 0325

Następnie głos zabrał ks. kan. Frankowski, który nakreślił początki powstania parafii pw. św. Barbary w Turku. „Mija czas, wielu z was pamięta pierwszą Barbórkę na zewnątrz przy starej kaplicy. To już 30 lat. Dzięki Bożej łasce, dzięki ofiarności i współpracy całej wspólnoty parafialnej, jak również – podkreślił to ks. bp Ordynariusz w swoim liście – dzięki wam bracia górnicy stoimy w tym kościele.” – powiedział ks. Proboszcz.

IMG 0316

W homilii ks. Kanclerz odnosząc się do liturgii słowa i żywota patronki parafii podkreślił jak ważna jest wiara, zaufanie Panu Bogu i Eucharystia w życiu codziennym każdego człowieka. „Tajemnica wiary jest tajemnicą siły, odwagi, nieustraszonego męstwa tych, którzy wobec przeciwności i prześladowań nie wystraszyli się, nie zaczęli udawać i ukrywać swojej wiary przed innymi, ale potrafili za cenę ofiary z życia pozostać wiernymi Bogu i ku Niemu pociągać innych […] Można więc zapytać: skąd brać siły do takiej odwagi? Odpowiedź jest oczywista. Siła wiary ucznia Chrystusa płynie z mocy Eucharystii. Losy Kościoła zależą od uczestnictwa wiernych w Eucharystii. Nie będzie odważnych świadków wiary, jeśli przestaniemy kochać Eucharystię, wierzyć w nią, karmić się nią i nią żyć” – zaznaczył kaznodzieja.

IMG 0323

W dalszej kolejności homilista przypomniał przeciwności życiowe św. Barbary, jak również świadectwo jej wiary i oddanie Bogu. „Ta młoda dziewica według podania uwięziona przez ojca poganina, została przez niego wydana na okrutną śmierć. Działo się to w 305 roku, na początku IV wieku. W czasie prześladowań chrześcijan spotkało ją więc niebezpieczeństwo nie od kogoś obcego, nie od prześladowców bliżej nam nieznanych, ale spotkało ją niebezpieczeństwo ze strony najbliższej osoby. A jednak nie wyrzekła się Chrystusa. Nie szukała wybawienia w zaparciu się Boga i odejściu od Jego praw. To Bóg był dla niej wszystkim. Święta Barbara nie udawała, że wierzy – wierzyła w Jezusa Chrystusa naprawdę” – powiedział ks. prał. Niemira. Kończąc homilię ks. Kanclerz podziękował górnikom za ofiarną pracę, służbę dla Polski i świadectwo 30 lat od pierwszego odpustu w miejscowej parafii.

IMG 0339
Przed końcowym błogosławieństwem swoje słowo skierował ks. bp Stanisław wyrażając wdzięczność ks. kan. Frankowskiemu i całej wspólnocie parafialnej za to, że 30 lat temu podjęli się trudu budowy kościoła pw. św. Barbary i kształtowania życia duszpasterskiego.

IMG 0350

„Przed 30 laty to właśnie św. Barbara została wybrana na patronkę tej parafii i tej świątyni. Cieszyli się z tego wierni nowej parafii i miejscowi górnicy kopani węgla brunatnego. Dzięki życzliwości i ofiarności wiernych tej parafii, dzięki wielorakiej pomocy ówczesnych dyrekcji kopalni i miejscowych górników powstała ta właśnie świątynia” – powiedział sufragan włocławski.

IMG 0362

Nie zabrakło również podziękowań ze strony przedstawicieli górników, władz samorządowych i rodzin parafii.

IMG 0351
sobota, 23 listopad 2019 16:47

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


34 niedziela zwykła 2019
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

1.      Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

2.      W przyszłą niedzielę, 1 grudnia I niedziela Adwentu. Rozpoczynamy czas radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Roraty będą w tygodniu odprawiane o godz. 18.00, a w sobotę o godz. 7.00 rano. Na roraty przychodzimy z lampionami.

3.      W przyszłym tygodniu, w środę 4 grudnia uroczystość św. Barbary, patronki Górników i naszej Parafii. Odpust w naszej parafii. Msze św. o godz. 8.00,11.30, 16.00 i 18.00. Nie ma mszy św. o godz. 10.00 i 13.00. Suma odpustowa o godz. 11.30, na którą serdecznie zapraszamy Górników, Strażaków, Poczty Sztandarowe, wszystkich parafian oraz przybyłych gości.

4.      Za tydz. w Koninie odbędzie się rejonowe spotkanie dla młodzieży. Zachęcamy do zapisów młodzież bierzmowaną. Wyjazd darmowy.

5.      Dziś jest rozprowadzany kolejny numer tygodnika katolickiego „IDZIEMY”. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

6.      Do nabycia są u p. kościelnego świece Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Koszt małej to 5 zł, dużej 15 zł.

7.      Organizujemy konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Szopki można przynosić podpisane do kościoła do 20 grudnia. Zachęcamy nie tylko dzieci, ale całe rodziny do włączenia się w tą akcję.

8.      Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii będą od 8 do 10 grudnia. Szczegółowe programy będą rozdawane w późniejszym terminie.

9.      We wtorek Eucharystia w int. rodzin o godz. 18.00. Zapraszamy rodziny, małżeństwa i osoby, które w listopadzie obchodzą jubileusze.

10.Par. MB Fatimskiej zaprasza na Mszę św. uwielbienia, której w najbliższy piątek o godz. 19.00 będzie przewodniczył ks. egzorcysta.

11. Dziękujemy za ofiary składane w kancelarii parafialnej, w imiennych kopertach i na tacę oraz za wszystkie ofiary i modlitwy w int. dalszych prac w naszym kościele składam serdeczne Bóg zapłać.

Turek, dn. 24.11.2019 r.
sobota, 16 listopad 2019 14:23

XXXIII Niedziela Zwykła


33 niedziela zwykła 2019

1.     W nocy z piątku na sobotę powrócił do Domu Ojca ks. bp senior diecezji włocławskiej Bronisław Dembowski. Ksiądz biskup przeżył 92 lata, w tym 66 lat w Chrystusowym kapłaństwie, a przez 11 lat pełnił posługę biskupią. Do naszej parafii przyjeżdżał jako szafarz sakramentu bierzmowania oraz wielokrotnie ubogacał swoją osobą liczne wydarzenia liturgiczne. Widzialnym znakiem jest kamień węgielny przywieziony przez Księdza Biskupa z góry Synaj, a który znajduje się po prawej stronie prezbiterium pod tablicami z dekalogiem.

2.     W związku ze śmiercią ks. bp. Bronisława zostanie w jego intencji odprawiona w najbliższy piątek o godz. 18.00 msza św. Natomiast w sobotę o godz. 11.00 sprawowana będzie msza św. w naszym kościele w duchowej łączności z katedrą włocławską, gdzie będą odbywały się uroczystości pogrzebowe. Na tę mszę św. zapraszamy poczty sztandarowe ze szkół. 

3.     Przed kościołem wolontariusze zbierają dobrowolne ofiary na pomoc w leczeniu dla p. Marcina Feliniaka.

4.     Do nabycia jest kolejny numer tygodnika „IDZIEMY”, w którym znajdziemy m.in. zdjęcie i tekst z koncertu organowego, który miał miejsce w naszej parafii, artykuły: Spotkam je w niebie – o filmie Nieplanowane, do którego obejrzenia serdecznie zachęcamy, Jestem staroświecka – wywiad z piosenkarką Violą Brzezińską i wiele innych. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

5.     Dziękujemy za ofiarę z ul. Wyszyńskiego 10 oraz za te składane w kancelarii parafialnej, w imiennych kopertach i na tacę. Za wszystkie ofiary i modlitwy składam – Bóg zapłać.

Turek, dn. 17.11.2019 r.
sobota, 16 listopad 2019 09:05

Zmarł ks. bp Bronisław Dembowski


W nocy z piątku na sobotę powrócił do Domu Ojca ks. bp senior diecezji włocławskiej Bronisław Dembowski. Ksiądz biskup przeżył 92 lata, w tym 66 lat w Chrystusowym kapłaństwie, a przez 11 lat pełnił posługę biskupią. Do naszej parafii przyjeżdżał jako szafarz sakramentu bierzmowania oraz wielokrotnie ubogacał swoją osobą liczne wydarzenia liturgiczne. Widzialnym znakiem jest kamień węgielny przywieziony przez Księdza Biskupa z góry Synaj, a który znajduje się po prawej stronie prezbiterium pod tablicami z dekalogiem.

W związku ze śmiercią ks. bp. Bronisława zostanie w jego intencji odprawiona w najbliższy piątek o godz. 18.00 msza św. Natomiast w sobotę o godz. 11.00 sprawowana będzie msza św. w naszym kościele w duchowej łączności z katedrą włocławską, gdzie będą odbywały się uroczystości pogrzebowe.
sobota, 16 listopad 2019 08:58

Zmarł ks. bp Bronisław Dembowski


W nocy z piątku na sobotę powrócił do Domu Ojca ks. bp senior diecezji włocławskiej Bronisław Dembowski. Ksiądz biskup przeżył 92 lata, w tym 66 lat w Chrystusowym kapłaństwie, a przez 11 lat pełnił posługę biskupią. Do naszej parafii przyjeżdżał jako szafarz sakramentu bierzmowania oraz wielokrotnie ubogacał swoją osobą liczne wydarzenia liturgiczne. Widzialnym znakiem jest kamień węgielny przywieziony przez Księdza Biskupa z góry Synaj, a który znajduje się po prawej stronie prezbiterium pod tablicami z dekalogiem.

W związku ze śmiercią ks. bp. Bronisława zostanie w jego intencji odprawiona w najbliższy piątek o godz. 18.00 msza św. Natomiast w sobotę o godz. 11.00 sprawowana będzie msza św. w naszym kościele w duchowej łączności z katedrą włocławską, gdzie będą odbywały się uroczystości pogrzebowe.niedziela, 10 listopad 2019 05:45

XXXII Niedziela Zwykła


32 niedziela zwykła 2019

1.     Jutro będziemy przeżywać 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Po każdej mszy św. modlimy się za naszą Ojczyznę, Naród i poległych w obronie Ojczyzny. Po końcowym błogosławieństwie odśpiewamy hymn narodowy. Msze św. w naszym kościele o godz. 8.00, 10.00, 16.00 (za Ojczyznę) i 18.00. Kancelaria tego dnie będzie nieczynna.

2.     Od dzisiejszej niedzieli modlimy się nowymi wypominkami. W razie nieścisłości prosimy o kontakt z księżmi.

3.     Dziś obchodzimy X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Do puszek po każdej mszy św. będą zbierane ofiary na pomoc prześladowanym.

4.     W najbliższy piątek o godz. 19.00 w parafii NSPJ w Turku kolejna Eucharystia Młodych. Zapraszamy szczególnie bierzmowanych.

5.     Do nabycia jest kolejny numer tygodnika „ IDZIEMY”, w którym znajdziemy m.in. artykuły Opowieść o Legionach, Dzieciństwo w Zuzeli – o dzieciństwie kard. Wyszyńskiego czy Nieśmiertelny symbol Warszawy. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

6.     Parafia NSPJ w Turku organizuje wyjazd 15 listopada na nocne czuwanie na Jasnej Górze. Wyjazd o godz. 16.00. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w kancelarii NSPJ.

7.     Dziękujemy za ofiary rodzinom z Chlebowa oraz za te składane w kancelarii parafialnej, w imiennych kopertach i na tacę. Za wszystkie ofiary i modlitwy składam – Bóg zapłać.

Turek, dn. 10. 11. 2019 r.
poniedziałek, 04 listopad 2019 07:51

Koncert Organowy


Turek: koncert organowy w parafii św. Barbary

03 listopada br. w kościele pw. św. Barbary w Turku miał miejsce koncert organowy w wykonaniu Łukasza Rogowicza, któremu towarzyszył grający na trąbce Maciej Gwóźdź. Artyści zaprezentowali licznie przybyłym mieszkańcom Turku i okolic utwory m.in. Dietricha Buxtehude, Giulio Cacciniego, J.S. Bacha, Ennio Moriccone czy M.A. Charpentiera.

Łukasz Rogowicz na co dzień posługuje jako organista w parafii pw. św. Stanisława BM w Kramsku. Swoją przygodę z muzyką organową rozpoczął w PSM w Koninie, a kontynuował w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz na UKSW w Warszawie. Od 2014 roku jest wykładowcą w Diecezjalnym Studium Organistowskim we Włocławku. Koncertował w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych, m.in. Niemcy, Austria, Szwajcaria.

Maciej Gwóźdź to laureat wielu konkursów muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Współpracuje z takimi orkiestrami jak: Warszawska Opera Kameralna, Filharmonia Poznańska, Filharmonia Kaliska, Filharmonia Koszalińska czy Barok Trumpet Ensamble Berlin. Obecnie pracuje na stanowisku pierwszego trębacza Orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz nauczyciela klasy trąbki w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu.

Na zakończenie koncertu słowa wdzięczności i gratulacje złożył artystom ks. kan. Mirosław Frankowski, miejscowy proboszcz. Ksiądz Frankowski dziękując wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie jeszcze niejednokrotnie usłyszymy podobne koncerty w kościele św. Barbary.
poniedziałek, 04 listopad 2019 07:47

Koncert Organowy


Turek: koncert organowy w parafii św. Barbary

03 listopada br. w kościele pw. św. Barbary w Turku miał miejsce koncert organowy w wykonaniu Łukasza Rogowicza, któremu towarzyszył grający na trąbce Maciej Gwóźdź. Artyści zaprezentowali licznie przybyłym mieszkańcom Turku i okolic utwory m.in. Dietricha Buxtehude, Giulio Cacciniego, J.S. Bacha, Ennio Moriccone czy M.A. Charpentiera.

Łukasz Rogowicz na co dzień posługuje jako organista w parafii pw. św. Stanisława BM w Kramsku. Swoją przygodę z muzyką organową rozpoczął w PSM w Koninie, a kontynuował w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz na UKSW w Warszawie. Od 2014 roku jest wykładowcą w Diecezjalnym Studium Organistowskim we Włocławku. Koncertował w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych, m.in. Niemcy, Austria, Szwajcaria.

Maciej Gwóźdź to laureat wielu konkursów muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Współpracuje z takimi orkiestrami jak: Warszawska Opera Kameralna, Filharmonia Poznańska, Filharmonia Kaliska, Filharmonia Koszalińska czy Barok Trumpet Ensamble Berlin. Obecnie pracuje na stanowisku pierwszego trębacza Orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz nauczyciela klasy trąbki w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu.

Na zakończenie koncertu słowa wdzięczności i gratulacje złożył artystom ks. kan. Mirosław Frankowski, miejscowy proboszcz. Ksiądz Frankowski dziękując wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie jeszcze niejednokrotnie usłyszymy podobne koncerty w kościele św. Barbary.
Strona 1 z 39
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Barbary w Turku

Skwer Jana Pawła II 1
62-700 Turek
wielkopolskie - Polska

Telefon: 571-417-651
(czynny w godzinach kancelaryjnych)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO PARAFIALNE
Bank Zachodni WBK S.A. Oddział 1 w Turku
Konto: 22 1090 1229 0000 0000 2201 3452