Rycerze Kolumba

Rycerze Kolumba (1)

Przy naszej parafii działa grupa Rycerzy Kolumba. Jest to grupa mężczyzn, którzy pragną służyć swoją pomocą, umiejętnościami i aktywnością w Kościele. Odpowiedzialnym za prowadzenie grupy jest ks. Łukasz. Pierwsze spotkanie organizacyjne miało miejsce 30 kwietnia 2018 roku w salce parafialnej. Kolejne spotkanie ustalono na 11 czerwca. Grupa jest otwarta i chętna przyjmować nowych członków. Zachęcamy i zapraszamy!

images

ZACHĘCAMY MĘŻCZYZN NASZEJ PARAFII
DO WSTĄPIENIA W SZEREGI
ZAKONU RYCERZY KOLUMBA.
BLIŻSZE INFORMACJE MOŻEMY UZYSKAĆ
W KANCELARII PARAFII ŚW. BARBARY


KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy najliczniejszą na świecie organizacją katolików świeckich oddanych służbie Kościołowi. Na całym świecie, w naszych szeregach jest prawie 2 miliony mężczyzn.
Realizując życzenie św. Jana Pawła II, przybyliśmy do Europy. W 2006 roku, powstała pierwsza Rada w Polsce. Pierwszym Kapelanem Rycerzy Kolumba w Polsce został ks. Kardynał Franciszek Macharski.

CO ROBIMY?

Zajmujemy się dobrowolną i bezinteresowna pomocą w sześciu obszarach działalności, której adresatami są:

KOŚCIÓŁ: apostolat świeckich, ewangelizacja, wspieranie powołań, prace przy kościele, modlitwa, aktywne uczestnictwo w liturgii, obrona wartości religijnych;

SPOŁECZNOŚĆ: działalność charytatywna, programy pomocy potrzebującym, bezdomnym, niepełnosprawnym, osobom starszym i chorym;

KULTURA ŻYCIA: obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci;

RODZINA: ukazywanie wartości rodziny, umacnianie więzi rodzinnych, rekolekcje dla rodzin;

MŁODZIEŻ: formacja religijna i patriotyczna, wdrażanie w zdrowe relacje koleżeńskie, troska o zdrowie duszy i ciała poprzez katechezę i sport;

RADA: braterstwo oparte na miłości bliźniego i jedności, wspólnym działaniu i wzajemnym wspieraniu się.

JAK POWSTAJE RADA?

Zrzeszamy się w Radach Rycerzy Kolumba. Rada lokalną wspólnotą Rycerzy, złożoną z co najmniej 30 mężczyzn, działającą przy parafii. Przewodniczącym Rady jest Wielki Rycerz.
Kapelan jest niezbędny, aby Rada mogła powstać i działać. Z reguły, jest to Proboszcz Parafii, przy której powstaje Rada.

ABY ZOSTAĆ RYCERZEM KOLUMBA WYSTARCZY, ŻE:

JESTEŚ MĘŻCZYZNĄ, KTÓRY UKOŃCZYŁ 18 LAT;

JESTEŚ WIERZĄCYM I PRAKTYKUJĄCYM KATOLIKIEM


WSTĘPUJĄC DO RYCERZY KOLUMBA

1. Będziesz miał możliwość służenia Kościołowi oraz Twojej lokalnej społeczności i tym, których los najbardziej dotknął
2. Będziesz miał satysfakcję z przynależności do organizacji podzielającej Twoje religijne przekonania, które łączą mężczyzn w dążeniu do wspólnego celu i stwarzają możliwości zawiązania i utrwalania na lata przyjaźni i braterstwa;
3. Będziesz miał możliwość osobistego rozwoju;
4. Będziesz we wspólnocie ok. 2 milionów braci i ich rodzin;
5. Podziękujesz Bogu za przeogromny dar św. Jana Pawła II dla Polski i świata, za Jego pontyfikat i kanonizację;
6. Będziesz odczuwał słuszną dumę, wiedząc, że Zakon Rycerzy Kolumba nie ustępuje nikomu pierwszeństwa w służeniu Ojcu Świętemu, biskupom i księżom; w służbie bliźnim, szczególnie tym najbardziej potrzebującym; w obronie wartości chrześcijańskich.

HISTORIA POWSTANIA

2 października 1881 roku, mała grupka mężczyzn spotkała się w piwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny na alei Hillhouse w New Haven, stanie Connecticut.
Z inicjatywy proboszcza, 29-letniego księdza Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, które później stało się największą w świecie katolicką, rodzinną organizacją bratnią. Znajdowali oni siłę w solidarności, poczucie bezpieczeństwa w jednomyślności i wspólnemu oddaniu się świętej sprawie: przysięgali bronić swojej ojczyzny, rodziny i wiary...
Łączył ich ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryk, który przywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata.
Osiągnęli swój cel, gdy 29 marca 1882 roku została zalegalizowana organizacja Rycerzy Kolumba. To byli pierwsi Rycerze Kolumba.
Zakon był nazywany „silną prawą ręką Kościoła” i wychwalany przez papieży, prezydentów i innych przywódców światowych za poparcie dla Kościoła, program ewangelizacji i katolickiej edukacji, zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym.
Wizja księdza McGivneya obejmowała również program ubezpieczeniowy, aby zapewnić byt wdowom i sierotom po zmarłych rycerzach. Program ubezpieczeniowy Zakonu rozrósł się, aby lepiej służyć coraz liczniejszej organizacji. Rok po roku Rycerze Kolumba zdobywają najwyższe notowania za wypłacalność z A.M. Best oraz Standard & Poor’s.
Zakon oferuje najwyższej jakości usługi w zakresie ubezpieczenia, rent i długoterminowych programów dla członków i ich rodzin, łącznie z wieloma innymi korzyściami wynikającymi z braterskiej wzajemnej pomocy.
Najwyższa Rada jest organem zarządzającym Rycerzy Kolumba i jest odpowiedzialna za rozwój organizacji jako całości.
Obowiązki Najwyższej Rady obejmują: rozpoczynanie działalności Zakonu na nowych terenach, powoływanie władz regionalnych, określanie i propagowanie zasad i celów organizacji, podejmowanie inicjatyw na skalę całej organizacji, rozpropagowywanie informacji o misji Rycerzy Kolumba w świecie, a także troska o dobro rodzin członków poprzez programy ubezpieczeniowe.
Większość działalności charytatywnej wykonują członkowie lokalnych i podporządkowanych rad.
Rycerze Kolumba są katolicką, bratnią, organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim w wypadku wojny czy katastrofy.
Historia Zakonu wskazuje na proroczą wizję księdza McGivneya, którego proces beatyfikacyjny jest w trakcie przygotowywania przez Watykan. Wizja księdza McGivneya przyczyniła się do stworzenia organizacji, która stała się wiodącą katolicką, bratnią organizacją wzajemnej pomocy na świecie. Rycerze Kolumba rozwinęli się od jednej rady liczącej kilku członków do ponad 12 000 rad i ponad 1.8 miliona członków w USA, Kanadzie, Meksyku, Portoryko, Republice Dominikańskiej, Panamie, Gwatemali, na Filipinach, Bahamach, Wyspach Dziewiczych, Guam i Saipan oraz w Polsce.
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Barbary w Turku

Skwer Jana Pawła II 1
62-700 Turek
wielkopolskie - Polska

Telefon: 571-417-651
(czynny w godzinach kancelaryjnych)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO PARAFIALNE
Bank Zachodni WBK S.A. Oddział 1 w Turku
Konto: 22 1090 1229 0000 0000 2201 3452